КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по МИС при доц. Р. Иванов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по МИС при доц. Р. Иванов (/showthread.php?tid=308)


Допълнителна дата за изпит на магистри КСТ по МИС при доц. Р. Иванов - Mari - 04-06-2012

Съобщение:
На 27.06.2012 г. от 9.00 часа в зала 3312 ще се проведе изпит за спец. КСТ, ОКС "магистър" по дисциплината "Мобилни интернет системи" при доц. Р. Иванов.
Предварително записване в каб. 3308 или на тел. 066 827 209, г-жа М. Петракиева