КСТ Форуми
Важно!!! За студентите от І курс на спец. КСТ, редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Важно!!! За студентите от І курс на спец. КСТ, редовно обучение (/showthread.php?tid=315)


Важно!!! За студентите от І курс на спец. КСТ, редовно обучение - Mari - 03-09-2012

Съобщение
От 03.09.2012 г. до 28.09. 2012 г. се проведжда предварителен курс по математика със тудентите от І курс.
Курсът е задължителен.
Моля студентите от 1 курс, спец. КСТ които не са дошли на курс да се обадят на тел. 066 827 209 на г-жа Мария Иванова за подробна информаиция.
Работно време на катедрената канцелария
сутрин:8-12 ч.
след обяд:13-17 ч.