КСТ Форуми
Нова допълнителна дата за изпит на магистри от спец. КСТ по МИС при доц. Р. Иванов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Нова допълнителна дата за изпит на магистри от спец. КСТ по МИС при доц. Р. Иванов (/showthread.php?tid=326)


Нова допълнителна дата за изпит на магистри от спец. КСТ по МИС при доц. Р. Иванов - Mari - 19-09-2012

Съобщение:
На 26.09.2012 г. от 10.00 ч. в зала 3114 ще се проведе изпит по дисциплината "Мобилни Интернет системи" за спец. КСТ, ОКС магистър.
Предварително записване в каб. 3308 или на тел. 066 827 209 при г-жа М. Петракиева, най-късно 1 ден преди изпита.