КСТ Форуми
Класиране на спец. КСТ, ОКС "магистър" редовно обучение -държавна поръчка - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Класиране на спец. КСТ, ОКС "магистър" редовно обучение -държавна поръчка (/showthread.php?tid=334)


Класиране на спец. КСТ, ОКС "магистър" редовно обучение -държавна поръчка - Mari - 02-10-2012

[Image: klasirane-redovno-mag.jpg]

Приетите за студенти представят при записването си допълнително: лична карта, която след проверка се връща на студента; документ за внесената семестриална такса за обучение; диплома оригинал; автобиография; медицинско удостоверение и удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение от постоянното местожителство на студента (само за редовно обучение), четири снимки – с формат за паспорт;.
Документи за записване на нови студенти (комплект) се купуат се от книжарницата в сграда Ректорат.

03.10. и 04.10.2012г. Записване държавна поръчка
05.10.2012 г. Записване платено обучение