КСТ Форуми
!!!-Разпис на спец. "КСТ", магистри-подготв.обучение-от колежи- 15.10- 27.10.2012 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: !!!-Разпис на спец. "КСТ", магистри-подготв.обучение-от колежи- 15.10- 27.10.2012 (/showthread.php?tid=335)


!!!-Разпис на спец. "КСТ", магистри-подготв.обучение-от колежи- 15.10- 27.10.2012 - Mari - 03-10-2012

[Image: Razpis-kolej.jpg]
[Image: Razpis-kolej-1.jpg]
1201
първата цифра означава корпус - в случая първи корпус,
втората цифра означава етажа - в случая втори етаж,
последните две цифри е за номера на залата - в случая зала №01 .
Първи корпус е на върха.
Трети корпус е на Ректората, където се записвахте (за спец. КСТ).
Разписът 29-31.10.2012 г. ще бъде публикуван по-късно.