КСТ Форуми
31.10.2012 г. Изпит за магистри от спец. КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: 31.10.2012 г. Изпит за магистри от спец. КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева (/showthread.php?tid=338)


31.10.2012 г. Изпит за магистри от спец. КСТ по ПНП при доц. Е. Захариева - Mari - 09-10-2012

Съобщение
На 31.10.2012 г. от 14.00 ч. в зала 3116 ще сепроведе изпит за магистри от спец. КСТ по "Платформено независимо програмиране" при доц. Е. Захариева.