КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. КСТ м. ноември 2012г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. КСТ м. ноември 2012г. (/showthread.php?tid=349)


Дипломни защити на спец. КСТ м. ноември 2012г. - Mari - 19-11-2012

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
ЗАПОВЕД
№…………
Габрово,……………….2012 г.

На основание чл. 36, ал. 5 от Правилника за организация на учебната дейност
НАЗНАЧАВАМ:
КОМИСИЯ В СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев
И ЧЛЕНОВЕ: 1.доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
2.доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева
3.доц. д-р инж. Иван Симеонов Симеонов
4.гл. ас. д-р инж. Делян Георгиев Генков ,

която да проведе защити на дипломни работи на 21.11.2012 г. (сряда) от 14.30 часа в зала 3312 на следните дипломанти от специалност КСТ, образователно-квалификационна степен “магистър ”:

1.Ивайло Симеонов Симеонов 21005009
2.Христо Радев Иванов 21005008
3.Петър Упинов 21005004
4.Георги Жеков Кондев 21005004

РЕКТОР:
/проф. дтн Р. Иларионов/