КСТ Форуми
Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2012-2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2012-2013 г. (/showthread.php?tid=350)


Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2012-2013 г. - Mari - 19-11-2012

Занятията на всички магистри от спец. КСТ за летен семестър на 2012-2013 учебна година ще започнат на 07.01.2013 г.(понеделник) и ще са с продължителност 3 седмици без прекъсване.

Графикът ще бъде публикуван по-късно.