КСТ Форуми
Официално връчване дипломите на инженерите от спец. КСТ, випуск 2012 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Официално връчване дипломите на инженерите от спец. КСТ, випуск 2012 (/showthread.php?tid=351)


Официално връчване дипломите на инженерите от спец. КСТ, випуск 2012 - Mari - 22-11-2012

[Image: Razdavane-dipl.jpg]
НОВО !!! ЗА СПЕЦ. КСТ ТОГИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ В ЗАЛА 3312 ОТ 8 ДО 10 ЧАСА СРЕЩУ ЛИЧНА КАРТА
Забeлежка:

Ще се разадават комплекти тоги (срещу лична карта) от 8 до 10 ч. за ф. "ЕЕ" в Заседателната зала в сграда Ректорат.
Желаущите да закупят тоги, предварително заплащат стойността им в касата на ТУ- Габрово (стая 3108) и получават съответния финансов документ, който представят на отговорника за раздаване на тогите.
Комплект тога за магистър - 60 лв;
Комплект тога за бакалавър - 50 лв;