КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. КСТ, през м. декември 2012 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. КСТ, през м. декември 2012 (/showthread.php?tid=352)


Дипломни защити на спец. КСТ, през м. декември 2012 - Mari - 22-11-2012

Събщение
В средата на м. декември ще има защити на ДР за магистри и бакалаври. Краен срок за предаване е 03.12.2012 г. Всички, които са взели задание през 2012 г. могат да предадат ДР и да защитят.
Точните дати и разпределението за защити ще бъдат публикувани, когато предадате ДР.