КСТ Форуми
Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър" - подготвително обучение-летен сем. 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър" - подготвително обучение-летен сем. 2013 г. (/showthread.php?tid=362)


Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър" - подготвително обучение-летен сем. 2013 г. - Mari - 20-12-2012

[Image: Razpis-Podgotv-leten.JPG]