КСТ Форуми
Изпити по КМ и БД за ОКС "магистър" при гл. ас. д-р Д.Генков - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Изпити по КМ и БД за ОКС "магистър" при гл. ас. д-р Д.Генков (/showthread.php?tid=383)


Изпити по КМ и БД за ОКС "магистър" при гл. ас. д-р Д.Генков - tsveti - 06-03-2013

Изпитите по Компютърни мрежи и База от данни за ОКС "магистър" при гл. ас. д-р Д.Генков, ще се проведат на 07.03.2013 г. от 11 ч. в 3116.