КСТ Форуми
На вниманието на защитилите дипломанти от спец. КСТ през м.февруари 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: На вниманието на защитилите дипломанти от спец. КСТ през м.февруари 2013 г. (/showthread.php?tid=384)


На вниманието на защитилите дипломанти от спец. КСТ през м.февруари 2013 г. - tsveti - 07-03-2013

Моля защитилите инженери от спец. КСТ да дойдат в ТУ-Габрово, във факултетна канцелария на ф. ЕЕ (стая 3102) за да си подпишат дипломите. Няма срок, но по възможност по-скоро.
След като бъдат подписани и сканирани (всички дипломи), тогава ще може да се вземат стикери от МОН, които да се залепят на дипломите.
Ще се идва втори път за готовите дипломи, които ще се съхраняват във факултетна канцелария до поискване (лично, срещу подпис).