КСТ Форуми
Изпит по МИС за ОКС "магистър" при доц. Росен Иванов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Изпит по МИС за ОКС "магистър" при доц. Росен Иванов (/showthread.php?tid=400)


Изпит по МИС за ОКС "магистър" при доц. Росен Иванов - tsveti - 12-04-2013

Изпитът по МИС за ОКС "магистър" при доц. Р. Иванов ще се проведе на 26.04.2013 г. от 13 часа в зала 3312. Записването става на Е-mail: rosen@tugab.bg, най-късно 1 ден преди изпита. Необходимо да си вземете от Факултетна канцелария индивидуален протокол.