КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. септември 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. септември 2013 г. (/showthread.php?tid=421)


Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. септември 2013 г. - tsveti - 10-09-2013

Дипломните защити ще се проведат между 16 и 20.09.2013 г.Разпределението, както и точната дата, час и зала ще бъдат публикувани по-късно.