КСТ Форуми
Ликвидационна сесия за студенти върнали се от бригади и студенти с 4 и повече изпита - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Ликвидационна сесия за студенти върнали се от бригади и студенти с 4 и повече изпита (/showthread.php?tid=428)


Ликвидационна сесия за студенти върнали се от бригади и студенти с 4 и повече изпита - tsveti - 19-09-2013

[Image: Likvidacia-brigadi-4 izpita-R-Z.JPG]