КСТ Форуми
Разпис на спец. "КСТ", ОКС "магистър" - 2 курс - базов план - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис на спец. "КСТ", ОКС "магистър" - 2 курс - базов план (/showthread.php?tid=431)


Разпис на спец. "КСТ", ОКС "магистър" - 2 курс - базов план - tsveti - 23-09-2013

Разписът е в прикачения файл.