КСТ Форуми
Изпит за обучение по държавна поръчка за ОКС "магистър" за учебната 2013/2014 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Изпит за обучение по държавна поръчка за ОКС "магистър" за учебната 2013/2014 г. (/showthread.php?tid=432)


Изпит за обучение по държавна поръчка за ОКС "магистър" за учебната 2013/2014 г. - tsveti - 30-09-2013

Изпитът за редовно обучение по държавна поръчка за ОКС "магистър" за учебната 2013/2014 г. ще се проведе на 02.10.1013 г. от 8.00 часа в Аулата.