КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит на магистри от спец."КСТ" по "МИС" при доц. Р. Иванов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит на магистри от спец."КСТ" по "МИС" при доц. Р. Иванов (/showthread.php?tid=433)


Допълнителна дата за изпит на магистри от спец."КСТ" по "МИС" при доц. Р. Иванов - tsveti - 01-10-2013

СЪОБЩЕНИЕ:
На 11.10.2013 г. от 13.00 часа в зала 3116 ще се проведе изпит по дисциплината "Мобилни Интернет системи" за специалност "КСТ", ОКС "магистър".
Предварително записване в кабинет 3308 или на тел.: 066 827 209 при г-жа Ц. Иванова най-късно 1 ден преди изпита.