КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по ПНП при доц.Е. Захариева - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по ПНП при доц.Е. Захариева (/showthread.php?tid=435)


Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по ПНП при доц.Е. Захариева - tsveti - 02-10-2013

СЪОБЩЕНИЕ:
На 22.11.2013 г. ще се проведе изпит по дисциплината "Платформено независимо програмиране" за специалност "КСТ", ОКС "магистър".
Часът и залата ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.