КСТ Форуми
На вниманието на магистри І курс приети по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на магистри І курс приети по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. (/showthread.php?tid=436)


На вниманието на магистри І курс приети по държавна поръчка за учебната 2013/2014 г. - tsveti - 03-10-2013

На 07.10.2013 г. (понеделник) от 12.00 часа в зала 3303 ще се състои среща на приетите по държавна поръчка студенти в ОКС "магистър" - редовно обучение.