КСТ Форуми
Съобщение за ОКС "магистър" - 1 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Съобщение за ОКС "магистър" - 1 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г (/showthread.php?tid=437)


Съобщение за ОКС "магистър" - 1 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г - tsveti - 10-10-2013

Занятията на специалност "КСТ", ОКС "магистър" по базов учебен план за зимен семестър на учебната 2013/2014 г. ще започнат на 14.10.2014 г. от 11 часа в зала 3303.
Разписът ще бъде публикуван по-късно в сайта на катедрата.