КСТ Форуми
Съобщение за всички дипломирали се студенти, които ще присъстват на 07.12.2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Съобщение за всички дипломирали се студенти, които ще присъстват на 07.12.2013 г. (/showthread.php?tid=455)


Съобщение за всички дипломирали се студенти, които ще присъстват на 07.12.2013 г. - tsveti - 19-11-2013

Получаването на академични облекла (тоги) ще се извърши на 07.12.2013 г. в интервала от 8.00 до 10.30 часа в Заседателната зала на сграда "Ректорат" срещу документ за самоличност (лична карта).
Желаещите да закупят тоги предварително заплащат стойността им в касата на ТУ - Габрово (стая 3108) и получават съответния финансов документ, който представят на отговорника за раздаване на тогите.