КСТ Форуми
График за лятна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - 1,2,3 и 4 курс - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: График за лятна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - 1,2,3 и 4 курс (/showthread.php?tid=480)


График за лятна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - 1,2,3 и 4 курс - tsveti - 25-02-2014

[Image: Izpiti-mart-juli 2014-Z.O-1-4kurs-Leten sem.JPG]