КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит по ПИК за задочни студенти от предходни години - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит по ПИК за задочни студенти от предходни години (/showthread.php?tid=485)


Допълнителна дата за изпит по ПИК за задочни студенти от предходни години - tsveti - 05-03-2014

На 28.03.2014 г. от 13 часа в зала 3311 доц. Е. Захариева ще допуска до изпит по дисциплината "Програмиране и използване на компютри" и студенти - задочно обучение, невзели изпита от предходни години.