КСТ Форуми
Дати за дипломни защити на спец. КСТ за летен семестър на учебната 2013/2014 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити на спец. КСТ за летен семестър на учебната 2013/2014 г. (/showthread.php?tid=489)


Дати за дипломни защити на спец. КСТ за летен семестър на учебната 2013/2014 г. - tsveti - 19-03-2014

Дипломните защити за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за летен семестър на учебната 2013/2014 г. ще се проведат:
-за месец април 2014 г. - в периода 22-26.04.2014 г. с краен срок за предаване на дипломна работа - 04.04.2014 г.
-за месец юни 2014 г. - в периода 23-27.06.2014 г. с краен срок за предаване на дипломна работа - 06.06.2014 г.
-за месец юли 2014 г. - в периода 14-18.07.2014 г. с краен срок за предаване на дипломна работа - 01.07.2014 г.