КСТ Форуми
Дипломни защите на спец. "КСТ" за м. април 2014 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защите на спец. "КСТ" за м. април 2014 г. (/showthread.php?tid=497)


Дипломни защите на спец. "КСТ" за м. април 2014 г. - tsveti - 22-04-2014

Дипломните защити на специалност КСТ за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за месец април 2014 г. ще се проведат на 28 и 29.04.2014 г. Разпределението ще бъде публикувано допълнително.