КСТ Форуми
На вниманието на студентите І курс-задочно обучение, спец. КСТ - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: На вниманието на студентите І курс-задочно обучение, спец. КСТ (/showthread.php?tid=505)


На вниманието на студентите І курс-задочно обучение, спец. КСТ - tsveti - 21-05-2014

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ КСТ,
ОКС „БАКАЛАВЪР”
I КУРС – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕВ срок до 10.07.2014 г. студентите от I курс – задочно обучение на специалност КСТ да се срещнат с гл. ас. инж. Йордан Йорданов в кабинет 3306 и да представят студентската си книжка за нанасяне на оценката по дисциплината „Учебна практика – II част”. Допуска се един студент от групата да представи студентските книжки на други свои колеги или на цялата студентска група.