КСТ Форуми
На вниманието на магистри - I и II курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на магистри - I и II курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. (/showthread.php?tid=521)


На вниманието на магистри - I и II курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. - tsveti - 24-09-2014

• Учебните занятия за ОКС “магистър” – I курс по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. ще започнат на 20.10.2014 г.
• Учебните занятия за ОКС “магистър” – II курс – 3ти семестър по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. ще започнат на 01.10.2014 г.
Графикът ще бъде публикуван по – късно в сайта на катедрата.