КСТ Форуми
Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър"-II курс-редовно обучение за 2 и 3 седмица - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър"-II курс-редовно обучение за 2 и 3 седмица (/showthread.php?tid=525)


Разпис на спец. КСТ, ОКС "магистър"-II курс-редовно обучение за 2 и 3 седмица - tsveti - 02-10-2014

[Image: Razpis-MAG-R.O-2-3 sedm.JPG]