КСТ Форуми
Занятия на спец. КСТ, ОКС"магистър"-I курс по базов учебен план за зимен семестър - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Занятия на спец. КСТ, ОКС"магистър"-I курс по базов учебен план за зимен семестър (/showthread.php?tid=531)


Занятия на спец. КСТ, ОКС"магистър"-I курс по базов учебен план за зимен семестър - tsveti - 16-10-2014

Занятията за ОКС "магистър" обучаващи се по базов учебен план за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. ще започнат на 20.10.2014 г. от 11.15 ч. в лаб.3404 с дисциплината "Мрежова сигурност". Същият ден - от 11.00 ч. ще се проведе инструктаж в посочената лаборатория.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.