КСТ Форуми
График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 1 курс-подг.обучение-2 и 3 седмица - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 1 курс-подг.обучение-2 и 3 седмица (/showthread.php?tid=533)


График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 1 курс-подг.обучение-2 и 3 седмица - tsveti - 21-10-2014

[Image: Grafik-Mag-Koleji-2,3 sedm.JPG]