КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-2 курс-3 семестъра срок на обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-2 курс-3 семестъра срок на обучение (/showthread.php?tid=541)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-2 курс-3 семестъра срок на обучение - tsveti - 05-11-2014

[Image: Izpiti-Mag-2 kurs-2014.JPG]