КСТ Форуми
Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. (/showthread.php?tid=542)


Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс-по базов учебен план за учебната 2014/2015 г. - tsveti - 05-11-2014

Всички студенти обучаващи се в ОКС "магистър" - 2 курс по базов учебен план, които не са си платили таксата за зимен семестър на учебната 2014/2015 г. е необходимо да го направят, в противен случай няма да бъдат допуснати до изпити.