КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"- 1 курс - подготвително обучение - от колежи - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"- 1 курс - подготвително обучение - от колежи (/showthread.php?tid=543)


Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"- 1 курс - подготвително обучение - от колежи - tsveti - 06-11-2014

[Image: Izpiti-Mag-ot koleji-2014-2015.JPG]