КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение (/showthread.php?tid=544)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър" - задочно обучение - tsveti - 10-11-2014

[Image: Izpiti-Zadochno obuchenie-BAK.JPG]