КСТ Форуми
Начало на летен семестър на учебната 2014/2015 г. за ОКС "магистър: - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Начало на летен семестър на учебната 2014/2015 г. за ОКС "магистър: (/showthread.php?tid=548)


Начало на летен семестър на учебната 2014/2015 г. за ОКС "магистър: - tsveti - 19-11-2014

Летният семестър на учебната 2014/2015 г. за ОКС "магистър" - подготвително обучение ще започне на 05.01.2015 г., а по базов учебен план - на 16.02.2015 г.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.