КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър" - редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър" - редовно обучение (/showthread.php?tid=550)


Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС"бакалавър" - редовно обучение - tsveti - 26-11-2014

[Image: Izpiti-R.O-Zimen sem.2014-2015.JPG]