КСТ Форуми
Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план за летен семестър - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план за летен семестър (/showthread.php?tid=567)


Седмичен разпис за ОКС "магистър" - 1 курс по базов учебен план за летен семестър - tsveti - 19-02-2015

[Image: Razpis-MAG-Bazov plan-2015.JPG]