КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" (/showthread.php?tid=612)


Допълнителни дати за изпити за студенти от специалност КСТ, ОКС "бакалавър" - tsveti - 29-09-2015

[Image: Dopulnitelni dati-Brigadi 2015.JPG]