КСТ Форуми
Съобщение за ОКС "магистър" - подготвително обучение от други специалности - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Съобщение за ОКС "магистър" - подготвително обучение от други специалности (/showthread.php?tid=615)


Съобщение за ОКС "магистър" - подготвително обучение от други специалности - tsveti - 06-10-2015

Учебните занятия за ОКС "магистър" - подготвително обучение за завършилите образователно - квалификационна степен "бакалавър" и/или "магистър" по професионални направления и специалности в областта на Техническите науки ще започнат на 19.10.2015 г.
Разписът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.