КСТ Форуми
График на занятията на ОКС "магистър"-подготв.обучение- от колежи-2 и 3 седм. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на ОКС "магистър"-подготв.обучение- от колежи-2 и 3 седм. (/showthread.php?tid=623)


График на занятията на ОКС "магистър"-подготв.обучение- от колежи-2 и 3 седм. - tsveti - 12-10-2015

[Image: Grafik-MAG-koleji-2015-16.JPG]