КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември и декември 2015 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември и декември 2015 г. (/showthread.php?tid=624)


Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември и декември 2015 г. - tsveti - 14-10-2015

[Image: Dopulnitelni dati-oktomvri-dekemvri-2015.JPG]