КСТ Форуми
График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър"-2 курс по базов уч. план- 4 и 5 седм. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър"-2 курс по базов уч. план- 4 и 5 седм. (/showthread.php?tid=628)


График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър"-2 курс по базов уч. план- 4 и 5 седм. - tsveti - 21-10-2015

[Image: Grafik-MAG-II k-2015-16-IV-V sedm.JPG]