КСТ Форуми
Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"- 1 курс - подготвително обучение - от колежи - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"- 1 курс - подготвително обучение - от колежи (/showthread.php?tid=647)


Зимна изпитна сесия за ОКС "магистър"- 1 курс - подготвително обучение - от колежи - tsveti - 18-11-2015

[Image: Izpiti-MAG-koleji-Zimen-2015-16.JPG]