КСТ Форуми
Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-2 курс по базов учебен план - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-2 курс по базов учебен план (/showthread.php?tid=651)


Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-2 курс по базов учебен план - tsveti - 04-12-2015

[Image: Popravka-MAG-II kurs-2015-16.JPG]