КСТ Форуми
График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 1 курс-подг. обучение за летен сем - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 1 курс-подг. обучение за летен сем (/showthread.php?tid=655)


График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 1 курс-подг. обучение за летен сем - tsveti - 23-12-2015

[Image: Grafik-MAG-Podg.obuchenie-2016.JPG]