КСТ Форуми
Поправителна сесия-зимен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Поправителна сесия-зимен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение (/showthread.php?tid=656)


Поправителна сесия-зимен семестър на 2015-2016 г. за ОКС "бакалавър"-редовно обучение - tsveti - 18-01-2016

[Image: Popravka-BAK-Zimen-2015-16.JPG]