КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия за ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия за ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение (/showthread.php?tid=662)


Лятна изпитна сесия за ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение - tsveti - 15-02-2016

[Image: Izpiti-MAG-Leten-Podgotv-2016.JPG]