КСТ Форуми
Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври (/showthread.php?tid=68)


Информация за бъдещи дипломанти от спец. "КСТ"-магистри и бакалаври - Mari - 30-04-2009

СЪОБЩЕНИЕ
НА ВНИМАНИЕТО НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ СПЕЦ. КСТ - МАГИСТРИ И БАКАЛАВРИ

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

След като си вземете всички изпити трябва да направите следното:

1. Заедно със студентската си книжка отивате във факултетна канцелария на ф. „ЕЕ”. Там ви правят справка на оценките и издават служебна бележка за семестриално завършено образование (което означава, че можете да разработвате дипломна работа).
2. Отивате при преподавателя при който ще правите дипломна работа и подготвяте задание. Подписвате се и двамата на заданието.Празна бланка се взема от каб. 3308, ако ще се пише ръкописно. Може да се подготви на компютър и да се занесе на флашка или да се изпрати по Е-maila на техническия организатор на катедра КСТ в каб. 3308. Това решава ръководителя.
3. Давате заданието и служебната бележка, която сте взели от факултетна канцелария. Организаторът ви завежда като дипломант в книгата на катедрата под №.
4. Оригиналното задание се подписва от дипломанта. Другите подписи се събират по служебен път от организатора. Готовото подписано и подпечатано задание се съхранява в катедрата до поискване. То ви е нужно при подвързването на дипломната работа, но можете да го вземете при възможност по-рано.
5. Датата за предаване на дипломната работа е указана в заданието.
6. Имате право на две сесии на защита –
7. Обходеният лист (купува се от книжарницата и е различен за задочно и редовно обучение) за събиране на подписи от библиотеки и др. е нужен след защита. За това ще ви се разясни при предаването на дипломната работа.
8. Трябват ви 3 снимки паспортен формат след защита.


Технически организатор на кат. „КСТ”